REGULAMIN WSPÓŁPRACY

1. Regulamin jest obowiązkowym dokumentem z jakim obowiązek ma zapoznać się Klient przed wykonaniem usługi. Uiszczenie zadatku równoznaczne jest z akceptacją regulaminu, jego nieprzeczytanie nie zwalnia z konsekwencji jakie za sobą niesie.

2. Rezerwacja sesji zdjęciowej VOUCHER (sesja na rpezent). Termin sesji rezerwowany jest po ustaleniu terminu – Fotograf – Klient. Voucher (zaproszenie) przepada, jeśli klient nie zjawi się na sesji w wyznaczonym terminie lub nie poinformuje o sytuacji minimum 7 dni przed planowaną sesją. Voucher nie jest wymienny na gotówkę lub inne produkty. Można również zmienić charakter sesji jeśli jest ona w niżej lub tej samej kwocie na jaką został wypisany voucher, jednak nie może to być pakiet wyższy, chyba że za dopłatą różnicy. Różnica w cenie w przypadku wyboru mniejszego pakietu nie zostaje zwrócona.

3. Warunkiem udziału w sesji jest wpłata zadatku. Brak zadatku jest równoznaczny z rezygnacją z sesji. Zadatek odliczany jest od ceny wybranego przez Państwa pakietu. Płatność za sesję występuje w dwóch etapach: ZADATEK w wysokości ustalonej w oparciu o wybrany przez Klienta pakiet przelewany na konto bankowe w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji oraz PŁATNOŚĆ KOŃCOWA, czyli uregulowanie całości kwoty w dniu wykonywanej usługi.

4. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z sesji lub nie pojawieniu się, fotograf nie ma obowiązku zwrotu zadatku.

5. Po dokonaniu rezerwacji zarówno klient jak i fotograf mają prawo do jednej zmiany terminu jednakże następuje to tylko w wyjątkowych przypadkach.

6. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio NAD NIEBEM studio oraz akceptuje styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.

7. Z uwagi na czynniki mające wpływ na realizację sesji (wiek oraz usposobienie dzieci biorących udział w sesji), zdjęcia, które otrzyma Klient mogą się różnić od tych prezentowanych w portfolio.

8. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia, na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby. Klient widząc daną aranżację może zaproponować zmiany na miejscu, brak zgłoszonej uwagi równoznaczny jest z akceptacją.

9. Nie wyrażamy zgody na obecność osób trzecich niebiorących udziału w sesji, gdyż może to wpłynąć negatywnie na efekt końcowy pracy.

10. Spóźnienie zostaje odliczone od czasu sesji

11. Po sesji klient na podany przez siebie adres email/facebook otrzymuje galerię zawierającą ujęcia wykonane na sesji (zdjęcia poddaję wstępnej selekcji).

12. Klient ma 20 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta.

13. Zdjęcia finalne Klient otrzymuje w formacie jpg. Nie udostępniamy surowych plików RAW.

14. Nie przechowujemy na komputerze zdjęć niewybranych przez klienta. Oznacza to, że nie ma możliwości dokupienia dodatkowych ujęć w późniejszym czasie. Zdjęcia przechowujemy na komputerze przez 60 dni od momentu otrzymania ich przez Klienta. Prosimy o utworzenie kopii CD, zgranie zdjęć na komputer, aby ich nie utracić.

15. Klient ma prawo dokonać zakupu dodatkowych ujęć z sesji do 60 dni po wykonaniu usługi wg cennika.

16. Klient po odbiorze nośników powinien sprawdzić ich kompatybilność u siebie raz wykonać kopię zapasową Zdjęcia w formie wydrukowanej jak również odbitki, albumy, ekoalbumy, obrazy – nie odebrane w terminie sześciu miesięcy zostają zutylizowane po tym okresie. Klient może wybrać przesyłkę kurierską zamiast odbioru osobistego za dodatkową opłatą.

17. Pakiety przedstawione w ofercie to pakiety podstawowe. Nie można ich pomniejszyć, ale można powiększyć o dowolną liczbę ujęć oraz produktów zgodnie z aktualnym cennikiem. Rezygnacja z któregokolwiek elementu pakietu nie wpływa na zmniejszenie jego ceny.

18. Nie ma możliwości by otrzymać „w prezencie” resztę zdjęć nieobrobionych. Istnieje możliwość wykupienia „surowego” materiału w wersji jpg. Za cenę zawartą w cenniku Zdjęcia „surowe” nie mogą być nigdzie publikowane. Klient publikując zdjęcia naraża się na kary opisane w umowie (Spisujemy wówczas umowę dodatkową z zakazem publikacji). W przypadku jakiegokolwiek udostępnienia lub publikacji zdjęć w formie miniaturek Klient ponosi koszt w wysokości 600 zł w oparciu o Fakturę, którą należy opłacić w ciągu 7 dni roboczych.

19. Na zdjęciach nie ma logo ani znaków wodnych. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, aczkolwiek proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora ‘Nad Niebem – studio’.

20. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarnobiałe, nakładanie filtrów), jeśli Klient ma wytyczne, co do koloru bądź innego wizualnego aspektu zdjęcia należy to zgłosić i zmiana ta zostanie dokonana przez Fotografa.

21. Przed sesją należy wyrazić/bądź nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przy wyborze drugiej opcji należy podpisać aneks do umowy o braku zgody na publikacji. Po wyrażeniu zgody przez Klienta nie ma możliwości jej wycofania.

22. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby.

23. Podczas sesji zdjęciowej Klient oraz Uczestnicy sesji akceptują zakaz wykonywania zdjęć własnym sprzętem – telefonem, tabletem, aparatem, etc oraz publikację ich w mediach społecznościowych itp.

24. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji (zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp.) ponosi Klient.

25. Bez wcześniejszego poinformowania i zgody fotografa nie ma możliwości wprowadzania zwierząt do studia, ze względu na możliwość wykonania innych sesji w tym dniu (sesja po sesji). Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają Klienci.

26. W momencie dokonania rezerwacji sesji w Nad Niebem – studio zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje koncept pracy Fotografa tj. sposób fotografowania, proces post produkcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Z tego założenia nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparci o w/w aspekty, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne chyba, że Fotograf zadecyduje inaczej.

27. W przypadku zgody na publikację ujęć z sesji zdjęciowej, o ile klient i uczestnicy taką wyrazili, klienci nie będą rościli wobec fotografa żądań finansowych z tego tytułu. Zdjęcia mają jednie charakter prezentacyjny dorobek fotografa. Mogą być drukowane, publikowane na stronach fotografa, w mediach społecznościowych na profilu fotografa, jak również wysłane na konkursy fotograficzne. Zdjęcia te nie są publikowane w celach sprzedaży i komercyjnym.

28. Płatność dokonywana jest w dniu wykonywanej usługi.

29. Zdjęcia przekazujemy po dokonaniu całkowitej wpłaty.

30. W związku z czasem obróbki graficznej zdjęć zastrzegamy sobie do 31 dni roboczych na całkowitą finalizację zamówienia po wybraniu ujęć przez kleinta, przy czym zaznaczamy, że obróbkę rozpoczynamy dopiero po uregulowaniu całości opłat (Cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe).

31 Kopia powyższego regulaminu zostaje również przekazana klientowi. Nie przestrzeganie regulaminu wiąże się z karą pieniężną w wysokości 5cio krotności kwoty sesji.